Lipa

 

drvoLipa ( lat.Tilla ) je belogorična vrsta drveta rasprostranjena na svim kontinentima.


Na teritoriji Srbije i Balkana dominantne su:


 • Bela ili srebrna lipa (Tilia tomentosa)

 • Velikolisna lipa (Tilia grandifilia)

 • Sitnolisna lipa (Tilia parvifolia)


Kao i kultivisane vrste ( hibridi ) :

Tilia × euchlora 

Tilia × europaea 

Tilia × petiolaris 

Tilia 'Flavescens'

Tilia 'Moltkei'

Tilia 'Orbicularis'

Tilia 'Spectabilis'


Lipa ima jako istorijsko značenje još od južnih slovena koji koji su je nazivali svetim drvetom, lipov cvet spada u lekoviti deo biljke. Često u gradskim sredinama, se sadi u vidu drvoreda, krupnolisna (velikolisna) i srebrna lipa, zahvaljujući otpornosti na gradska aero zagađenja.


Karakteristike:

Lipa je veliko drvo čije stablo doseže čak do 30 metara visine (krupnolisna lipa do 40 m i može da živi i 500 godina), a starost i do nekoliko stotina godina. Po karakteristikama spada u meko i relativno lagano drvo. Prosečna specifična težina je 450kg /m³ do 650kg/m³. Zahvaljujući mekoći lako se obrađuje i zadržava postojanost.

Primena:

Obzirom na pomenute karakteristike, nema izraženu primenu u industriji i građevinarstvu, ali se odlično primenjuje u proizvodnji lake ambalaže za sezonsko voće i povrće, sitnih delova nameštaja, izrada ramova, raznih alata,  duborez, modelarstvu i maketarstu i spotrskom ribolovu kao i izrada muzičkih instrumenata.

 

U Centru za Vazduhoplovno Modelarstvo možete da nađete :

balsa-letvice Lipa štapiće ( letvice ).
balsa-furniri-listovi Lipa listove
( furnire ) od 0,4 do 30 mm.

 

 
Lipa štapići ( letvice ) raznih dimenzija x 900 mm

balsa-letvice
Lipa letvica
c 2 x 2 x 900 mm +
c 2 x 3 x 900 mm
+
c 2 x 4 x 900 mm +
c 2 x 5 x 900 mm +
c 2 x 8 x 900 mm +
c 2 x 10 x 900 mm +
c 2 x 15 x 900 mm +
c 2 x 20 x 900 mm +
c 3 x 3 x 900 mm +
c 3 x 5 x 900 mm +
c 3 x 8 x 900 mm +
c 3 x 10 x 900 mm +
c 3 x 15 x 900 mm +
c 4 x 4 x 900 mm +
c 4 x 6 x 900 mm +
c 5 x 5 x 900 mm +
c 5 x 10 x 900 mm +
c 6 x 6 x 900 mm +
c 8 x 8 x 900 mm +
c 10 x 10 x 900 mm +
c 10 x 15 x 900 mm +
c 10 x 20 x 900 mm +
c 15 x 15 x 900 mm +
c 15 x 20 x 900 mm +
c 20 x 20 x 900 mm +

 

Lipa listovi ( furniri ) od 1 do 5 x 50 x 900 mm

listovi Lipa furnir
c 1 x 50 x 900 mm +
c 1,5 x 50 x 900 mm
+
c 2 x 50 x 900 mm +
c 3 x 50 x 900 mm +
c 5 x 50 x 900 mm +end faq