articles
Proizvodi / Materijali / Drvo / Bukva
Bukva

bukva1Bukva (lat. Fagus) je belogorično drvo široko rasprostranjeno na teritoriji Srbije i Balkana.


Poreklo:

Prirodno stanište Bukve je na tri kontinenta Evropa (srednja i južna) Severna Amerika i Azija. Obično raste na nadmorskim visinama do 1200 metara u izuzetnim slučajevima i do 1800 metara.
Vrste:

Fagus crenata

Fagus engleriana

Fagus grandifolia

Fagus hayatae

Fagus japonica

Fagus longipetiolata

Fagus lucida

Fagus mexicana

Fagus orientalis

Fagus sylvaticaKarakteristike:

Standardnom kvalifikacijom bukva spada u srednje tvrdo drvo, dok u maketrastvu pripada tvrdom tipu drveta. Može da naraste i do 40 m sa prosečnom širinom debla 1m. Bukva kao i ostalo belogorično drvo nije toliko elastično kao crnogorične jedinke. Međutim prilikom termičke obrade (parenje) izražena su elastična svojstva bukve, drvo se smiruje, manje se skuplja i širi, ne vitoperi se, lako je savitljiva i prihvatljiva za preciznu obradu. Specifična težina termički obrađene (osušene) bukve je između 850kg/m³ i 1100 kg/m³


Primena:

Od tipa termičke obrade zavisi primena drveta. Ako je izložena promenama temperature i vlažnosti vazduha brzo propada. Sirova bukva, tehnikom običnog sušenja (oduzimanja vlage), može da se koristi samo za ogrev. Naprednije tehnike termičke obrade bukve poput parenja i kuvanja ovom drvetu daju široku primenu.

Koristi se u proizvodnji nameštaja, parketa, transportne ambalže, dok u modelarstvu i maketarstvunajčešće se koristi u obliku valjkastih letvica.


U Centru za Vazduhoplovno Modelarstvo možete da nađete :

balsa-letvice  Bukva štapiće ( letvice ).

balsa-furniri-listovi Bukva listove ( furnire ) od 0,4 do 30 mm.
Bukva štapići ( letvice okrugle)

balsa-letvice
Bukva letvica
Ø 2 mm 
+
Ø 3 mm
+
Ø 4 mm
+
Ø 5 mm
+
Ø 6 mm
+
Ø 8 mm
+
Ø 10 mm
+
Ø 12 mm
+
Ø 20 mm
+

 

Bukva listovi ( furniri )

balsa-furniri-listovi
Bukva furnir
250-300
+
205-250
+end faq