articles
Образовање / Техничко образовање
Техничко образовање

(Комплет вежби за ТИО Техничко и информатичко образовање)


kutija5T

ТЕХНИКА 5 - Моделирање  
(За пети разред основне школе)

садржај комплета
детаљнијеКомплет материјала Техника 5 омогућује да се, једноставном монтажом и извесном мањом дорадом постојећег материјала могу реализовати разни модели, од једноставних до сложених, од папира, картона, дрвета, текстилних прерађевина.

 


kutija6T

ТЕХНИКА 6 - Архиктектура и Грађевинарство  
(За шести разред основне школе)

садржај комплета
детаљнијеКомплет материјала Техника 6 омогућује да се, једноставном монтажом и извесном мањом дорадом постојећег материјала могу реализовати разни модели и макете, од једноставних до сложених, из области архиктектуре, грађевинарства, саобраћаја и пољопривредне механизације.

 


kutija5T

ТЕХНИКА 7 - Механизми и машине  
(За седми разред основне школе)

садржај комплета
детаљнијеКомплет материјала Техника 7 омогућује да се једноставном монтажом и извесном мањом дорадом постојећег материјала могу реализовати разни модели и макете, од једноставних до сложених, из области машинства.

 


kutija5T

ТЕХНИКА 8 - Електротехника и Електроника  
(За осми разред основне школе)

садржај комплета
детаљнијеКомплет материјала Техника 8 омогућује да се једноставном монтажом и извесном мањом дорадом постојећег материјала могу реализовати простији модели из електротехнике, електронике и рачунарства, па чак и из неких других области.

 

 

Детаљније о ТИО вежбама 

ТЕХНИКА 5' - Моделирање 


ОСНОВНИ МОДЕЛИ ОД ПАПИРА И КАРТОНА
model-vetrenjaceT
П1 - модел ветрењаче
camac-od-papiraT
П2 - модел чамца од папира
camac-od-papiraT
П3 - модел чаше за оловке
ОБРАДА ДРВЕТА И ЊИХОВИХ ПРЕРАЂЕВИНА
camac-od-papiraT Д1 - Стругач 
camac-od-papiraT Д2 - Клацкалица
camac-od-papiraT Д3 - Камион
ТЕКСТИЛНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
camac-od-papiraT Т1 - Привезак од канапа
camac-od-papiraT Т2 - Заштитне корице
ОБРАДА ЖИЦЕ
camac-od-papiraT З1 - Сталак за лемилицу 
camac-od-papiraT З2 - Дидактичке играчке
КОМПЛЕКСНЕ ВЕЖБЕ
camac-od-papiraT Ц1 - Модел једрењака
camac-od-papiraT Ц2 - Модел једрилицеТЕХНИКА 6' - Архиктектура и Грађевинарство


МОДЕЛИРАЊЕ
kameni-mostT
МО1 - Модел зидарске мистрије
kameni-mostT
МО2 - Модел зидарских колица
kameni-mostT
МО3 - Модел трактора
kameni-mostT МО4 - Модел чамца
АРХИКТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
kameni-mostT МА1 - Макета каменог моста
kameni-mostT МА2 - Макета вијадукта
kameni-mostT МА3 - Макета куће из Србије
kameni-mostT МА4 - Макета пољопривредног домаћинства
kameni-mostT МА5 - Макета раскрснице
kameni-mostT МА6 - Макета урбаног насеља
kameni-mostT МА7 - Макета школе
kameni-mostT МА8 - Макета авиона

 

ТЕХНИКА 7' - Механизми и машине

 

ОСНОВНИ ПРИМЕРИ - ТЕХНОЛОГИЈА МОНТАЖЕ
model-vetrenjaceT
Примери од М1 до М11
model-vetrenjaceT
Примери од М12 до М19
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
model-vetrenjaceT ТО1 - Израда шила
model-vetrenjaceT ТО2 - Израда одвртача
model-vetrenjaceT ТО3 - Израда хватаљке
model-vetrenjaceT ТО4 - Израда помичног угаоника
model-vetrenjaceT ТО5 - Израда вешалице
model-vetrenjaceT ТО6 - Израда мини свећњака
ОСНОВНИ ПРИМЕРИ ЗУПЧАСТИХ ПРЕНОСНИКА
model-vetrenjaceT Пример зупчастог редуктора
model-vetrenjaceT Пример преносника са коничним зупчаницима
model-vetrenjaceT Пример редуктора са коничним зупчаницима и диференцијалом
СЛОЖЕНИ МОДЕЛИ
model-vetrenjaceT СМ1 - Модел покретне дизалице
model-vetrenjaceT СМ2 - Модел електричне покретне дизалице
model-vetrenjaceT СМ3 - Модел електричног четвороточкаша


ТЕХНИКА 8' - Електротехника и Електроника

 

КОМПЛЕКСНЕ ВЕЖБЕ
camac-od-papiraT Електрично коло
camac-od-papiraT Пример струјног кола ЛЕД диоде
camac-od-papiraT Пример струјног кола са редно везаним отпорницима
camac-od-papiraT Пример струјног кола са паралелно везаним отпорницима
camac-od-papiraT Пример грејача
camac-od-papiraT Симулација укључивања грејне плоче
camac-od-papiraT Модел електромагнетног релеја
camac-od-papiraT Модел зујалице
camac-od-papiraT Модел галванометра
camac-od-papiraT Вежбе са диодама
camac-od-papiraT Индикатор позитивног напона батрије
camac-od-papiraT Индикатор негативног напона батерије
camac-od-papiraT Дојављивач прекида струјног кола
camac-od-papiraT Логичко коло "И"
camac-od-papiraT Логичко коло "ИЛИ"
camac-od-papiraT Логичко коло "НЕ"

 

end faq