articles
ЦВМ / О нама
О нама

 

Центар за Ваздухопловно Моделарство, ослањајући се на традицију и дугогодишње искуство, новим идејама и пословним решењима гради значајну позицију на тржишту Балканског региона ( Бивше СФРЈ).

Обзиром да је током вишедеценијског приуства на тржишту бивше Југославије и балканског региона, Центар за Ваздухопловно Моделарство је био доминантна институција за набавку материјала, литературе и алата за бављење скоро свих врста хобија.

 

Идејом и циљем се орјентишемо на будућност. Та будућност су наши млади нараштаји. Фокусирани смо деци њиховом образовању и техничком усавршавању.

  

Циљеви

 • Стварање значајне институције за техничко образовање младих и унапређење њихових вештина.
 • Омасоваљавање и популаризација моделарства као техничке дисциплине или ваздухопловног спорта
 • Популаризација техничког и информатичког образовања
 • Унапређење техничког образовања применом нових дидактичких решења
 • Унапређење постојећих дидактичких решења у областима техничког и информатичког образовања
 • Материјална База за области моделарства макетарства, техничког и информатичког образовања
 • Унапређење знања, вештина и образовање педагога техничког информатичког образовања
 • Примена нових решења у области образовања
 • Помоћ у организацији клубова младих техничара
 • Унапређење моделарског програма пласирањем нових производа
 • Сарадња са техничким факултетима и другим институцијама корисних за развој технике код младих у Србији и шире
 • Подизање техничке културе на виши ниво
 • Организација смотри, семинара, разних презентација и курсева
 • Стварање регионалних савеза, организација са интересом развоја техничког образовања уопште

 Мисија

Наша мисија је, применом разних метода, популаризација и одржив развој техничког образовања, популаризација и омасовљавање моделарства код младих.

Материјална и техничка подршка образовним установама техничког смера, моделарским и макетарским клубовима и другим организацијама.

Унапређење и популаризација техничке културе од најмлађег узраста. Подизање моделарства и техничког образовања уопште на виши ниво.

На својим циљним тржиштима послујемо и оријентишемо се ка будућности, применом иновативног знања и дугогодишњег искуства.


Визија

Наша визија је да будемо синоним за институцију која дефинише и поставља нове идеје и више стандарде у делатности којом се бавимо.

Лидер у региону, препознатљив у свету.

Фокусирани на задовољство корисника наших услуга и производа идемо у сусрет времену које долази...

  

Наше вредностиОдговорност и оријентација ка детету

Наше највеће задовољство је дечије интересовање и жеља да направи нешто ново.

Визија Центра за Ваздухопловно Моделарство јесте и остала везана за дете и његоев потенцијал. Тај потенцијал кроз квалитетно усмерење даје одличне резултате у будућности, тако да Центар за Ваздухопловно Моделарство од 1951 године „реализује будућност“ правилно усмеравајући младе нарсштаје...

 

 

Оријентација ка купцу

Нашу понуду оријентишемо ка индивидалним жељама купаца. Штитимо његову приватност и интерес. Помажемо да унапреди његово знање и укупни резултат, односно циљ.

У послу смо отворени и поштени, партнерски оријентисани са цеиљем непотребних конфликата и неспоразума.

Тежимо стварању и очувању партнерског односа...Оријентација ка запосленима

Људи су за ЦВМ увек били важан ресурс за квалитетан потенцијал фирме.

Зато ми обучавамо, развијамо и унапређујемо њихова знања и квалитете.

Поштење,одговорност, самоиницијатива и тимски рад су најважнији атрибути по којима вреднујемо и ценимо запослене...Одговорно понашање

Центар за Ваздухопловно Моделарство одговорно схвата и извршава свеје обавезе према запосленима, послеовном пратнеру, уопште према друштвеној зајдници у којој делује.

Штитимо животну средину, подржавамо и помажемо све оне вредности чији је циљ боља и здравија будућност нашег потомства...